EPA-HHIak

EAEko EPA-HHI Zentruak

Euskal Autonomi Erkidegoan euren aukera multzoaren artean helduentzako hezkuntza iraunkorra eskaintzen dituzten 41 zentru daude  guztira. Zentru hauek honela banatzen dira hiru Lurralde Historikoen artean: zentruen erdia baino gehiago Bizkaian kokatuta daude (%51), Gipuzkoak %42a batzen du eta Arabak, ordea, %7a.

EPA-HHI Zentruaren menpekotasuna

Aztertu den beste gai edo ezaugarri bat, zentru hauen menpekotasuna da, pribatuak edo Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren menpe dauden arabera. Horrela, ondorioztatzen da helduentzako hezkuntza iraunkorra eskaintzen dituzten euskal zentruen %80a Eusko Jaurlaritzaren menpe daudela.

Hurrengo taulek EAEko EPA-HHI zentruen banaketa geografikoari buruzko informazio zehatzagoa batzen dute, menpekotasun motaren arabera.